Achtergrond opvoedopstelling

 

papier poppetjesEen opvoedopstelling met vloertegels is een andere manier om opvoedkundige vraagstukken te benaderen. Deze methodiek is ontwikkeld door Marianne Langermeijer en is gebaseerd op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger. In een familiesysteem heeft iedereen een geëigende  plaats; door gebeurtenissen kunnen familieleden van hun plaats af raken. Hierdoor kan een verstoring of verstrikking ontstaan binnen het familiesysteem. Het gevolg is dat er geen verbondenheid meer is, maar gebondenheid. Deze gebondenheid werkt op een onbewust niveau door in een diepere laag en kan zelfs tot meerdere generaties terug gaan. Kinderen gaan op het onbewuste niveau de balans herstellen door de plaats en het bijbehorende lot te dragen. Dit is in de boven laag merkbaar aan het  "spiegelend" gedrag van het kind aan de ouder(s), waardoor er bij de ouder(s) een opvoedvraagstuk ontstaat.

 

Het familiesysteem is onder te verdelen in vijf systemische dynamieken:

 

 

De vijf systemische dynamieken:

 

1)  Chronologie: anciënniteit en de juiste plaats

2)  Iedereen hoort erbij

3)  Iedereen draagt zijn eigen lot

4)  Ouders geven oneindig aan hun kinderen (zelfde DNA)

5)  Er is een balans in geven en ontvangen (ander DNA)

 

Bij het opstellen wordt er gekeken naar deze dynamieken. Het gaat daarbij niet om de inhoud van de verhalen, gebeurtenissen of psychologische opvattingen zoals het karakter van iemand, wat de conflicten zijn etc.  Maar om de juiste plaatsing van het lot bij de persoon bij wie het behoort. Het erkennen van de juiste plek van elk familielid. Het doorgeven van liefde van ouders aan hun kinderen en het geven en ontvangen in balans tussen anderen. Dit alles is in het belang van het gehele systeem, waar wij onderdeel van zijn. Binnen een familiegeneratie zijn we diep verbonden met alle personen binnen de familielijn en daarmee ook met het (familie) lot. Daarnaast is er een sterk voelbare stroom van liefde die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dit alles maakt dat deze familieband zo bijzonder is.

 

Hoe weet je of er systemisch in je gezin iets aan de hand is? Als ouder(s) heb je al meerdere acties ondernomen met de beste wil van de wereld en met alle ouderlijke liefde. Maar het opvoedvraagstuk blijft voortbestaan. Het kan voelen alsof bij de relatie met je kind de geschiedenis zich herhaalt,  hoe was die tussen je eigen ouders en jezelf. Of letterlijk dat gebeurtenissen zich herhalen in de familielijn. Zijn er extreme (onbegrijpelijke) emoties of gedragingen bij jou als ouder en/of  je kind. Dit zijn enkele voorbeelden die aantonen dat er op  een 'onderlaag' iets verstoord en verstrikt is geraakt in een systeem.

 

Hieronder staan nog meer opvoedvragen en voorbeelden:

 • Mijn kind bemoeit zich met onze relatie
 • Mijn kind vertoont claimgedrag
 • Mijn kind is vaak extreem driftig en boos
 • Mijn kind is al ouder en poept en/of plast nog geregeld in zijn/haar broek
 • Mijn kind voelt zich er niet bij horen in het gezin
 • Veel ruzie tussen broertje(s) en zusje(s)
 • Veel ruzie tussen ouder(s) en kind(eren)
 • Als ouder wordt je geraakt door het gedrag van je kind en daardoor raak je bijzonder geëmotioneerd
 • Als ouder wordt je buiten proporties kwaad op je kind
 • Als ouder vind je het moeilijk grenzen aan te houden
 • Als ouder ervaar je dat er "iets" de relatie met het kind bemoeilijkt, maar je kan er de vinger niet op leggen
 • Als ouder voel je je overvraagt als opvoeder
 • Als ouder ben je (te) overbezorgd
 • Als ouder voel je te verantwoordelijk
 • Als ouder ben je sterk controlerend
 • Als ouder ben je erg afwezig
 • Er is geen natuurlijk respect tussen ouder en kind

 

Bron: Marianne Langemeijer; coach/therapeut en ontwikkelaar methodiek individuele opvoedopstelling met vloertegels.